Port Natal Skool, ook bekend as Porties is ‘n tweetalige skool vir seuns en meisies, gelee in die woongebied van Umbilo in Durban. Die skool het in 1941 tot stand gekom en streef na die gebalanseerde ontwikkeling van leerders van Graad R tot 12.

Port Natal School (known to the students of the school as Porties) is a public co-ed high school for Afrikaans and English speaking learners. The school is located in Umbilo, Durban, KwaZulu-Natal, South Africa. It was founded in 1941 and is home to over 700 students from Grade R – 12.


All around Umbilo , Port Natal Skool can be your prefered Ordinary School Combined School of choice.

Number of Teachers: 43
Number of Students: 615
Physical Address: 14 Dirk Uys Street,Umbilo,Durban,4013
Local Municipality: Ethekwini
City: Ethekwini

Welkom by Port Natal Skool / Welcome to Port Natal School

Ons heet u en u kind hartlik welkom by Port Natal Skool. Port Natal streef daarna om u kind in totaliteit op te voed. Ons bied u kind ‘n verskeidenheid kulturele aktiwiteite om aan deel te neem. Hierdie aktiwiteite wissel van groepsaktiwiteite soos koorsang tot individuele deelname soos bv. redenaars. Ons bied ‘n verskeidenheid sportsoorte aan wat wissel van rugby, sokker en krieket tot netbal, hokkie, atletiek, sagtebal en swem.

Leerders word ook aangemoedig om deel te neem aan die Pom-pon span, dramaproduksies, revues en vele ander aktiwiteite. U kind sal die geleentheid gebied word om aan ‘n verskeidenheid aktiwiteite deel te neem sodat u kind sy/haar drome kan nastreef en uiteindelik die grootmenswêreld as ‘n gebalanseerde volwassene kan betree.


We welcome you and your child to Port Natal School. Port Natal strives to educate your child in every aspect of his/her life. We offer a variety of cultural activities ranging from singing in a choir to art activities and speech contests. On the sport front we offer sport ranging from rugby, soccer and cricket to netball, hockey, athletics, softball and swimming. Learners are encouraged to participate in our chearleaders team as well as our drama productions and revues.
Your child will be given the opportunity to participate and excel in various activities to help him/her realise their dream and for them to enter the adult world as a well balanced person.

Graad R / Grade R

The R in Grade R stands for Reception. It is the year that our children are received into the exciting world of ‘big’ school. If their reception is warm and fun, they will have an excellent foundation for coping with school and enjoying learning.

 
 
Scroll to top