Ons Skool /Our School

Port Natal Hoërskool se ontstaan dateer terug na 10 Oktober 1916, maar die skool word eers amptelik op 28 Julie 1941 geopen in die gebou wat tans gebruik word as die Port Natalse Hoërskool.

Die leuse: LIG EN LEIDING.

Laerskool Port Natal word op 27 Januarie 1953 in gebruik geneem. Die destydse Junior Primêre afdeling (Bewaarskool) en senior afdeling smelt in 1977 saam om die Primêre Skool Port Natal te vorm.

In 1996 smelt die destydse Port Natal Primêr en Port Natal Hoêrskool saam om Port Natal Skool te vorm.
In Januarie 2017 word die eerste Engelsmedium klasse in die Primêre afdeling infaseer.

Geleë in die Umbilo-gebied naby die Universiteit van KZN en ander presitige skole soos Glenwood en Durban Girls’ High, bied Port Natal aan ouers die unieke geleentheid om hul leerders in totaliteit te kan opvoed.

Ons leerders is leiers op alle gebiede en vertoon die lig in akademie, sport en kultuur.

Ons leuse van Lig en Leiding word nou saamgevat in die woorde: Lux et duxtus – lig en leierskap.

Founded in 1941, Port Natal School, has a rich history of culture, sport, academics and offer a diversity of opportunities to many scholars.

In 2017, the Primary section of Port Natal School became a dual-medium, allowing for English medium classes to be implemented. Currently, we offer English medium classes from grade R to grade 7.

At Port Natal School we strive for excellence on all terrains and endeavour to live by our motto: Lux et ductus – Light and leadership!

Scroll to top