Akademie /Academics

 • Prestige Prysuitdelings vir alle afdelings in die laerskool, sowel as die hoërskool.
 • Graad R bied hul eie diplomaplegtigheid aan.
 • Graad 1 tot 3 Prysuitdeling.
 • Graad 4 tot 7 Prysuitdeling.
 • Graad 8 tot 11 Spogaand.
 • Graad 12 Prestige Prysuitdeling.
 • Graad 8 -Verwelkoming- en kloklui-seremonie, sowel as Groentjiekonsert.
 • Graad 12 – Afsluitingsfunksie en kloklui-seremonie.
 
 • ‘n Verskeidenheid vakke word aangebied. Wiskunde, Wiskunde-Geletterdheid, Besigheidstudies, CAT (Rekenaartoepassingstegnologie), Drama, Fisiese Wetenskappe, IGO (Ingenieursgrafika en -ontwerp), Lewensoriëntering, Geografie, Geskiedenis, Toerisme, Verbruikerstudies, Lewenswetenskappe, Rekeningkunde.
 • Prize-giving functions for all the primary school phases as well as the high school division.
 • Grade R have their own Diploma ceremony.
 • Grade 1 to 3 Prize-Giving
 • Grade 4 to 7 Prize-Giving
 • Grade 8 to 11 Prize-Giving
 • Grade 12 Prestige Ceremony
 • Grade 8 Welcome and bell ringing ceremony as well as a welcoming concert.
 • Grade 12 Farewell and bell ringing ceremony.
 •  
 • A great variety of subjects are available: Core Mathematics, Mathematics Literacy, Business Studies, CAT (computer studies), Drama, Physical Science, Life Sciences, Life Orientation, EGD (Engineering and Graphic Design), Accountancy, Geography, History, Tourism, Consumer Studies.
Scroll to top