Sport

Rugby

Mini-rugby graad 1 tot 3 / grades 1 to 3
Rugby graad 4 – 7/ grade 4 – 7
Ons laerskool eerstespan staan bekend as die “Baby Knights” en ons hoërskool eerstespan as die “White Knights”.

Our first rugby team in the Primary division is known as the “Baby Knights” and our first rugby team in the high school division as the “White Knights”.

Krietket /Cricket

Graad 1 tot 3 bied mini-krieket aan. / Mini-cricket for grades 1 to 3.
Krieket word vanaf graad 4 tot 12 aangebied / Cricket for grades 4 to 12.

Hokkie / Hockey:

Mini-hokkie vanaf graad 1 tot 3/ Mini-hockey for grades 1 to 3.
Hokkie graad 4 tot 7 / Hockey for grades 4 -7.
Binnemuurse hokkie word slegs in die hoërskool aangebied. / Indoor hockey for high school learners only.

Ons laerskool eerstespan staan bekend as die “Baby Strikers” en ons hoërskool eerstespan as die “Strikers”.

Our first hockey team in the primary division is known as the “Baby Strikers” and our first netball team in team in the high school division as the “Strikers”.

Tennis

Graad 4 tot 12 / Grades 4 to 12.
Privaat lesse beskikbaar / Private lessons available.
Ons hoërskool eerstespan staan bekend as die “White Racquets”
Our first tennis team in the high school division is known as the “White Racquets”..

Sokker / Soccer

Graad 1 tot 7 / Grades 1 to 7.

Swem / Swimming
Vanaf graad 3 en ouer.
From grade 3 onwards.
Lesse beskikbaar op aanvraag.
Lessons available.

Atletiek / Athletics

Graad R tot graad 12 word aangemoedig om deel te neem.
From grade R to matric.
CKS Atletiekklub / CKS Athletics Club.

Sagtebal / Softball :

Graad 8 tot 12. Seuns en dogters / Grade 8 to 12 for boys and girls.

 

Scroll to top